Cyprinus carpio

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

Karper

Uiterlijke kenmerken
Lengte tot 120 cm. Wildvorm niet groter dan 60 cm. Er zijn 4 bekdraden aanwezig, waarvan 2 in de hoeken van de bek en 2 kortere op de bovenlip. De rand van de lange rugvin is hol ingesneden. De voorste vinstraal van de rugvin is stevig en getand. Juvenielen hebben soms een zwarte vlek op de staartwortel. 20-28 vinstralen in de rugvin, 8-9 in de anaalvin. 33-40 schubben op de zijlijn.
Lijkt op de kroeskarper en de giebel, maar deze hebben geen bekdraden. Daarnaast zijn de rug- en anaalvin bij de kroeskarper bolrond (Carassius carassius , Carassius gibelio).

In de Nederlandse wateren komen naast de "wilde" vorm (de gewone of boerenkarper) nog een aantal verschillende beschubbingstypen voor:
- Schubkarper - Volledig beschubde karper.
- Spiegelkarper - Deze is van de andere typen te onderscheiden, doordat over het gehele lichaam een aantal onregelmatig geplaatste schubben van verschillende grootte voorkomen.
- Rijenkarper - Deze is van de andere typen te onderscheiden, door het voorkomen van een enkele rij grote schubben op de zijlijn.
- Naaktkarper - Deze is van de andere typen te onderscheiden, doordat geen of slechts enkele kleine schubben aanwezig zijn.

Verspreiding
Ingeburgerd; algemeen. Komt oorspronkelijk voor rond de Kaspische zee. Karper komt met name door uitzettingen, al vanaf de 14e eeuw, in veel wateren voor.

Habitat
Stilstaande en langzaam stromende wateren of in luwe zone van sneller stromende waters.

Levenswijze
In Nederland plant de karper zich moeizaam voort en wordt de karperstand met uitzettingen op peil gehouden. Paaien vind in het voorjaar plaats in ondergelopen gebieden met zachte vegetatie of in waterplantenvegetaties in ondiep, rustig water.
Geslachtsrijp bij een lengte van 40-45 cm.

Voedsel
Larven eten zoöplankton en algen. Volwassen dieren eten vooral bodemvoedsel insectenlarven, kleine kreeftachtigen, weekdieren en wormpjes. Daarnaast ook plantaardig materiaal als waterplanten, algen en zaden.

Wetgeving en bescherming
Opgenomen in de Visserijwet.

%LABEL% (%SOURCE%)