Welkom

Zoetwatervissen van Nederland -Interactieve determinatiegids


Zoetwatervissen van Nederland
Nederland is een zeer waterrijk land en daardoor rijk aan vis en vissoorten. Er zijn ruim 40 inheemse vissoorten. Een aantal soorten is hoogstwaarschijnlijk uitgestorven in Nederland (elft, fint, houting, vlagzalm en forel). Sommige hiervan worden nog wel aangetroffen, maar het gaat dan om uitzettingen. Ook diadrome soorten zoals de zeeprik zijn opgenomen. De diklipharder is opgenomen omdat hij van de harders het vaakst in de monding van rivieren word gezien. Hij komt hier om te foerageren. Er zijn 41 inheemse vissoorten opgenomen.
Daarnaast worden er ruim 30 uitheemse soorten aangetroffen in Nederland. Sommige veelvuldig, andere zeer incidenteel. Een groot aantal exoten plant zich hier ook voort. De meeste zijn hier terecht gekomen door uitzetting of ontsnapping, een aantal is hier op eigen kracht gekomen uit het stroomgebied van de Donau. Er zijn 29 uitheemse vissoorten opgenomen.

Het determineren van een gevonden soort
Om een gevonden soort op naam te brengen zijn er twee determinatiesleutels, de Snelzoeker en de Identificatiesleutel. In de Snelzoeker kan een vis gedetermineerd worden op basis van door de gebruiker te kiezen kenmerken, bij de Identificatiesleutel op basis van vaste kenmerken. Bij de kenmerken is uitgegaan van jong volwassen tot volwassen dieren.
Per soort is er vervolgens een beschrijving van de leefwijze, de biotoop waarin hij voorkomt en de verspreiding in Nederland. Alle soorten zijn geïllustreerd met kleurenfoto's en/of tekeningen.
Sommige begrippen worden verduidelijkt in de Verklarende Woordenlijst door middel van tekst en/of een illustratie.

Auteur: Tekla Boersma
Publicatiejaar: 2010
Copyright: ETI BioInformatics